Makadam 32-63

Krossat bergmaterial. Används tex till gårdsplaner och dränering. Även dekorsten i slänter

Från: 357,50 kr per ton

Nollställ
Fraktkostnad räknas ut i kassan.
Antal ton:
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

BESKRIVNING (priser inkl.moms)

Krossat bergmaterial. Används tex till gårdsplaner och dränering. Även dekorsten i slänter

Pris/ton – säck: 657,5 kr + frakt
Pris/ton – tipplass: 357,5 kr + frakt

Mer information

Välj leverans

Säck (frakt tillkommer), Tipplass (frakt tillkommer)

Mängd

Vi kan leverera upp till 36 ton per leverans.

Omräkningsverktyg

Leveransvillkor

Vi levererar material till den adress du uppger. Vi kan leverera med tippbil eller med storsäck.
Beställning gjord före kl 14:00 levereras inom kommande 3 vardagar om vi inte kommit överens om annat. Skulle din leverans bli försenad hör vi av oss till dig.
Vi behöver utrymme på leveransplatsen så att våra lastbilar kan komma fram. Markera med en käpp eller liknande var ni vill att leveransen ska ske. Tänk på att kranbilar lyfter max 8 meter från lastbilen och platsen inte får vara dold. Om det saknas anvisning för lossningsplats lossar chauffören på lämplig plats i anslutning till adressen.
Har du andra önskemål om din leverans är du välkommen att kontakta oss.Leverans med tippbil eller kranbil
Har du speciella önskemål angående avlossningsplats så hjälper vi dig med det. Om inte så lossar vi godset på trottoaren eller gatan. Tänk på att minsta bredd på infarten måste vara minst 4,0 meter och infarten till lossningsplatsen lämplig för tung lastbil. Lastbilen kräver utrymme för att kunna manövrera. Om du inte är hemma när vi levererar accepterar du lossat material obesiktigat.Leverans i storsäck eller big-bag med lyft
När du beställer en storsäck eller big-bag är det viktigt att du meddelar var materialet skall lyftas av. Markera tydligt platsen eller var närvarande vid lossning. I annat fall lossas godset på trottoaren eller gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 4,0 meter. Infarten till lossningsplatsen måste vara lämplig för tung lastbil. Lastbilen kräver utrymme för manövrering. Om ni inte är hemma vid leveranstidpunkten accepterar ni lossat material obesiktigat.
All leverans som sker i storsäck innehåller c:a 1 ton material om inget annat anges. Säckarna är av engångskaraktär och vi tar inte tillbaka dem.

Försäljningsvillkor

Guide och inspiration

Nya projekt på gång?

Ska du lägga ny beläggning på uppfarten eller anlägga en gräsmatta? I vår guide får du vägledning om hur du ska göra för att uppnå bästa resultat. Tänk på att detta är generella rekommendationer och att vi inte kan ta ansvar för uppbyggnader och konstruktioner då befintliga mark och andra förhållanden varierar.

1. Gata, väg, uppfart och biluppställning.

En uppfart med biluppställning ska, liksom en väg eller gata, kunna bära fordon och trafik utan att problem med bärighet uppstår. Dessutom måste ytan motstå slitage. En uppbyggnad med olika material underifrån såsom förstärkningslager, bärlager och slitlager utgör tillsammans en stabil yta som tar upp bärigheten. Ytan kan, förutom ett slitlager av grus eller singel, även beläggas med exempelvis marksten eller asfalt.
Vi erbjuder följande material för anläggning av detta:

 •     Makadam / singel 2-4, 4-8 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 •     Makadam / singel 8-11, 11-16 (vit, ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 •     Stenmjöl 0-4 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 •     Sättgrus 0-8
 •     Sättgrus 0-4
 •     Slitlager 0-16 bergkross
 •     Bärlager 0-30 bergkross
 •     Förstärkningslager 0-90 bergkross

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

2. Gångyta / terrass / dekorytor / längs husfasad

En gångyta ska vara bred nog för att kännas bekväm att gå på och eventuellt också för att gående ska kunna mötas. Bredden varierar mellan 70 – 140 cm. En terrassyta har samma uppbyggnad. Runt husfasaden och i planteringsytor och liknande är det praktiskt och snyggt med till exempel sjösten som dekorsten.
Vi erbjuder följande material för anläggning av gångytor och terasser med mera.

 • Makadam / singel 2-4, 4-8 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Makadam / singel 8-11, 11-16 (vit, ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Singel – Diabas 8-16, 16-22 (svart)
 • Sjösten 30-70, 32-64, 16-32, 8-16 (grå/svart/vit, gulmelerad)
 • Stenmjöl 0-4 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Kullersten
 • Smågatsten
 • Storgatsten
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16 bergkross
 • Bärlager 0-30 bergkross

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

3.  Häck och plantering

Jorden för planteringsytor bör förberedas innan själva planteringen. De flesta växter behöver en mullrik jord. Var noga med att ta reda på vad som gäller för de växter du ska plantera.
Vi har följande material för planteringsytor:

 • Matjord – harpad/siktad
 • Gräsmattejord, Hasselfors
 • Trädgårdsjord, Hasselfors
 • Grönsaksjord, Hasselfors
 • Kompostjord
 • Trädplanteringsjord
 • Skelettjord
 • Täckbark

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

4. Gräsmatta

Förberedelserna innan man sår gräsfrö eller rullar ut färdigt gräs är minst lika viktiga som själva ytarbetet. Utan ett bra förarbete är det svårt att få gräset att etablera sig och bilda en livskraftig grön gräsmatta. Jordytan jämnas till för att förhindra att vatten kan samlas. Blanda sedan upp jorden med kompost och grus cirka 15 cm ner. Ta reda på vilken sorts jord du har i trädgården och hur du kan förbättra den, till exempel genom att tillsätta mer mullhaltig jord, sand eller genom att fylla på med något näringsämne.
Vi har följande material för anläggning av gräsmattor:

 • Matjord – harpad/siktad
 • Dressjord – topdressa på våren
 • Gräsmattejord, Hasselfors
 • Trädgårdsjord, Hasselfors
 • Grönsaksjord, Hasselfors
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Kompostjord
 • Sandlådegrus

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

5. Dränering

För att förhindra fukt i husgrunden är det viktigt att dränera runt huset. Ytvatten ska också bort från huset innan det tränger ner i jorden. Ett väl fungerande dräneringlager består exempelvis av makadam eller dräneringsgrus.
Vi har följande material för dränering:

 • Dräneringsmakadam 4-8, 8-16
 • Makadam 8-16, tvättad för kapillärbrytande lager
 • Dräneringsgrus 0-8

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

6. Sandlåda

Fyll på ett lager om cirka 35-40 cm med ren bakbar sand för sandlådan. Om sandlådan anläggs direkt på en gräsmatta brukar jorden grävas bort en bit ner under sargens höjd. Lägga markduk i botten och på sidorna av lådan innan sanden fylls på.
Vi har följande material för sandlådor:

 • Sandlådesand, bakbar

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

7. Trädäck

Om ett trädäck ska byggas direkt på mark är det viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget måste ha god bärighet och vara väldränerat. All eventuell matjord bör grävas bort. Lägg ut och packa tjockt lager bärlager eller makadam. Följ sedan anvisningarna från din leverantör av själva trädäcket.
Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av trädäck:

 • Makadam / singel 2-4, 4-8 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Makadam / singel 8-11, 11-16 (vit, ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Stenmjöl 0-4 (ljusgrå, röd/svart, svart)
 • Dräneringsmakadam
 • Dräneringsgrus 0-8
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16 Bergkross
 • Bärlager 0-30 Bergkross

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

8. Trädgårdsland

Grönsaker och sommarblommor kräver mer näring än perenner och buskar. Ge dem därför extra bra jord med mycket organiskt material och en bra struktur så att rötterna lätt kan etablera sig och ta upp näring.
Vi har följande material för trädgårdslandet:

 • Matjord – harpad/siktad
 • Trädgårdsjord, Hasselfors
 • Grönsaksjord, Hasselfors
 • Kompostjord
 • Trädplanteringsjord
 • Täckbark

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.