Hemleverans på massor av produkter

Marksanering

Norrvidinge tillhandahåller en omfattande service som omfattar transport, behandling och återvinning av material vid vår specialiserade miljöanläggning. Utöver detta, bistår vi även med utvecklingen av handlingsplaner och utför förberedelser inför projekt, särskilt inom områden som marksanering. Vårt mål är att alltid leverera en helhetslösning som optimalt tillgodoser våra kunders behov, med en noggrann hantering av projektets alla avfallstyper. Vi erbjuder även tjänster såsom provtagning och analys för att ytterligare stödja dina projektbehov.

Hantering av förorenade massor

För jordar som kontaminerats av olja, bensin, tungmetaller eller andra skadliga ämnen, erbjuder Norrvidinge expertis inom ansvarsfull sanering. Vid rivnings- och schaktningsprojekt är det inte ovanligt att man upptäcker potentiellt förorenade material såsom asfalt, betong eller jord. Vi tillhandahåller en säker förvaringsplats för dessa massor, där de tas emot, provtas och mellanlagras på en behandlingsplatta i väntan på analysresultat. Baserat på dessa resultat bestäms det huruvida materialet ska återanvändas, behandlas ytterligare eller deponeras. För hantering av farligt avfall erbjuder vi dessutom transporttjänster och ser till att alla nödvändiga dokument och förutsättningar är på plats.

Kontakta oss    Fler tjänster inom Masshantering

Inspireras här när du planerar
Tips på hur du kan skapa kontraster i din trädgård med olika sorters stenar

Hitta inspiration