Hemleverans på massor av produkter

Sortab

Låt Sortab, ett varumärke under Norrvidinge som representerar våra avfallsanläggningar, vara din partner för att ge ditt avfall ett andra liv! Att återanvända avfall genom Sortab är inte bara en hållbar lösning, det är också ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt för alla parter – oavsett om du behöver bli av med avfall eller söker efter material.

Sortab specialiserar sig på att omvandla material som asfalt, betong och jord till nytt bygg- och anläggningsmaterial genom avancerade återvinnings- och förädlingsprocesser. Med vår djupa erfarenhet och som en del av Norrvidinge, tar Sortab ansvar för en miljövänlig hantering och återanvändning av avfallsmaterial. Tack vare våra specialanpassade faciliteter, moderna maskinpark och engagerade medarbetare, kan Sortab möta dina behov och överskrida dina förväntningar med våra tjänster.

Sortab

Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster som mellanlagring, sortering, skiktning och krossning, vilket möjliggör effektiv återvinning av material och bidrar till hållbara bygg- och anläggningsprojekt. Sortab hanterar även returträ, parkavfall och andra material för återvinning. Dessutom driver vi grusterminaler vid våra miljöanläggningar, där vi säljer grus, bergkross, makadam, matjord och kvalificerade växtjordar.

Sortab bearbetar och deponerar även förorenade massor, arbetar både inom våra egna anläggningar och i samarbete med andra återvinningsaktörer för att hantera olika typer av föroreningar på det mest effektiva sättet.

För mer information eller för att utforska vårt fullständiga utbud av tjänster inom masshantering under Sortab-varumärket, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss      Fler tjänster inom Masshantering

Inspireras här när du planerar
Tips på hur du kan skapa kontraster i din trädgård med olika sorters stenar

Hitta inspiration