Hemleverans på massor av produkter

OM NORRVIDINGE

Norrvidinge är ett modernt företag som med stort kundfokus tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Allt med målet att skapa hållbara värden för kunden och Norrvidinge. Med strategiska etableringar kan vi uppfylla kundens önskemål snabbt och flexibelt med god lokal förankring.

Vi vill växa med våra kunder som uppskattar vår höga flexibilitet och våra duktiga medarbetare. Vi försöker alltid att se helheten i erbjudandet till kunden.

Norrvidinge arbetar utifrån filosofin – oberoende med alla

Kontakta oss

Vår historia

1

2000
Norrvidinge grundas

År 2000 grundas Norrvidinge Maskinstation av 3 kamrater, det som senare skulle komma att bli det som idag är Norrvidinge Group AB. Initialt verkade man främst mot lantbrukssektorn och var behjälplig inom olika typer av maskintjänster.

2

2003
Första lastbilen

År 2003 införskaffades bolagets första lastbil vilket breddade verksamheten och bidrog till ett utökat tjänsteutbud. Detta stärkte företagets position på marknaden och lockade fler kunder. En viktig satsning för tillväxten.

3

2007
Första entreprenadmaskinen

År 2007 utökades fordonsflottan ytterligare då man började satsa på att köpa in entreprenadmaskiner för uthyrning. Ett drag som kompletterade den befintliga verksamheten väl efter att ett marknadsbehov gällande maskinuthyrning av större maskiner utan förare hade identifierats.

4

2012
Fokus lastbilcentral och maskinuthyrning

År 2012 delar de tre kamraterna på sig och man väljer samtidigt att sälja maskinstationen. Istället driver en av de tidigare ägarna vidare lastbilscentralen och maskinuthyrningen i egen regi. Transportsidan utvecklas och växer och större projekt tas in. Utvecklingen sker dels organiskt men även via transportörsavtal som tecknas efter hand, med flera åkerier i lastbilscentralen. Många är än i dag är med i Norrvidinge.

5

2013
Ny delägare

År 2013 kommer en ny delägare in i bilden och en affärsplan formuleras vilket gör att Norrvidinge utvecklas vidare och fortsätter växa. Norrvidinge överträffar de följande åren varje år den ambitöst lagda planen.

6

2014
Grus & Makadam

Som ett komplement till de befintliga affärsområdena förvärvade Norrvidinge en bergtäkt, vilket öppnade upp nya möjligheter för att hantera och leverera material från egen täkt. Förvärvet ledde till ett ökat fokus på masshantering och återvinning, vilket utvidgade företagets verksamhet och bidrog till en stärkt position på marknaden.

7

2016
Nytt huvudkontor i Helsingborg

År 2016 etablerade Norrvidinge ett nytt huvudkontor i Helsingborg, vilket också blev början på en geografisk expansionsresa.

8

2018
Ny VD

År 2018 tillsattes en ny VD i Norrvidinge med fokus på att driva verksamheten fortsatt framåt.

9

2019
Flertalet företagsförvärv

År 2019 genomfördes ett antal förvärv i form av Sortab, Bröderna Hall, JMO Skog & Entreprenad, Jämjö Gräv och EliaExpress.

10

2021
Norrvidinge förvärvas av Bellman Group

Norrvidinge förvärvas av Bellman Group och blir en del av affärsområde syd.