Hemleverans på massor av produkter

Hur tar man hand om sitt avfall vid husbygge?

När man bygger hus eller utför en större renovering blir det lätt mycket avfall som man måste hantera på rätt sätt. Vanligt förekommande material är trä, stål och plåt och de bör deponeras eller återvinnas separat för att säkerställa att de inte sprids vidare i naturen. Med vårt stora utbud av containers samt egna mottagningsanläggningar så kan vi tillgodose allt dit avfall.

Avfallstrappans fem steg

Miljöbalken hävdar att man ska utgå ifrån avfallstrappan vid hantering av avfall. Trappan består av fem steg bestående av minimering, återanvändning, återvinning, energiutvinning och slutligen deponering. Första steget handlar om att försöka minimera mängden avfall kontinuerligt genom hela byggprocessen bland annat genom att se över sina inköp, arbetssätt och minska spillet. Steg nummer två handlar om att återanvända det avfallet som inte går att undvika. Man kan sälja eller skänka sådant som man inte längre behöver. Om man exempelvis byter ut sina fönster på sin fastighet, så kan man innan man återvinner materialet kolla om det är någon i ens bekantskapskrets eller närområde som har användning av materialet. Går det inte att återanvända materialet så ska man återvinna det. Då måste man ta hänsyn till olika fraktioner och inte blanda dessa med varandra. Vanliga fraktioner vid husbygge eller renovering kan vara, trä, plast, brännbart och fyllnadsmassor. Vid återvinning används materialet som råvaror i produktionsprocesser av bland annat papper, glas och metall.

De sista stegen på trappan är energiutvinning och deponi. Det gäller det avfallet som inte går att minimera, återanvända eller återvinna. Då utvinner man energin ur materialet genom bland annat förbränning. Det är viktigt att detta avfall hamnar hos ett värmeverk som kan ta vara på energin och till exempel producera fjärrvärme av det. Det sista och minst önskvärda alternativet är att deponera avfallet, alltså slänga avfallet på soptipp utan vidare hantering.

Hyra container för att underlätta hantering och sortering

Det kan vara en bra idé att hyra en container för att underlätta sortering vid husbygge och större renoveringar. Genom att samla avfallet i en container sparar du plats på trädgården samtidigt som du förhindrar att avfall sprids i naturen i och med att avfallet samlas på en säker plats, ibland till och med låsbart. Du sparar även tid då du inte behöver transportera skräp och avfall till återvinningscentralen lika ofta samtidigt som du kan hyra olika containers för olika typer av fraktioner för att effektivisera sorteringen.

Räknar du med mindre avfall av vissa fraktioner finns det även andra lösningar som exempelvis byggsäckar.

Till webbutiken