Hemleverans på massor av produkter

Norrvidinge tecknar nytt avtal med NSR!

Norrvidinge tecknar avtal avseende krossning och siktning av trä till RT-flis samt trädgårdsavfall med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
Avtalet omfattar krossning och siktning av cirka 250 000 kubikmeter material per år.

Material som omfattas i uppdraget är trädgårdsavfall till biobränsle, kompost och biokol samt krossning och magnetavskiljning av träavfall till RT-flis per år.
Krossning och siktning utförs på NSRs anläggningar i Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

En stor del av uppdraget innebär framtagning och optimering av material till NSRs nya biokolsanläggning på Filborna återvinningsanläggning i Helsingborg.
Produktionen av biokol, där trädgårdsavfall och ris och grenar från stadens parker och invånarnas trädgårdar används för att skapa ett lokalt kretslopp där kol binds in och återförs till jorden.
Vid produktionen binds koldioxid in i biokolet vilket ger minskade utsläpp i atmosfären, vilket i sin tur kan bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

”Det är mycket intressant och hedrande att vara en del i kedjan kring NSRs satsning i industriell produktion av biokol.
Biokolen i sig har och kommer att ha många goda fördelar för kretslopp och miljö, inte minst inom jordförbättring och stabilisering av föroreningar i mark. Något som vi i Norrvidinge, som aktör inom recycling och anläggningslogistik, ser stora fördelar inom” säger Alfred Kulle, affärsområdeschef Norrvidinge.