Hemleverans på massor av produkter

Norrvidinge LBC tecknar nytt avtal med VA Syd

Norrvidinge är ett modernt företag med stort kundfokus som tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och recycling i södra Sverige.

Norrvidinge sysselsätter cirka 350 medarbetare dagligen och omsättningen uppgår till cirka 1,3 miljarder. Sedan 2021 är Norrvidinge en del av Bellman Group. Norrvidinges huvudkontor är beläget i Helsingborg i Skåne.

VA Syd levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och hanterar dagvatten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, samt tar hand om avfallshanteringen i Burlövs och Malmös kommun.

Ramavtalet gäller avrop gällande lastbilstjänster och materialhantering inklusive hantering av avfall såsom massor och inerta avfall.

Materialhanteringen omfattar så väl omhändertagande av avfall som leverans av material för konstruktion. Mest frekvent är transporter av grus, jord, asfalt och schaktmassor i samband med VA-arbeten.

Vi är glada över att få förnyat förtroende av VA syd, och fortsätta leverera transporter och material av högsta kvalitét. Avtalet ligger i linje med vår strategi för hur vi ska ta oss an marknaden i syd och säkerställa fortsatt sysselsättning i regionen”, säger Alfred Kulle, Vice VD Norrvidinge LBC.