Miljöanläggning

Centralt belägen i västra Skåne i Norra Möinge ligger vår miljöanläggning, Ärtan. Här erbjuder vi mottagning av uppbruten asfalt och betong samt alla typer av jordmassor från bygg- och anläggningsarbetsplatser. Vi kan mellanlagra eller sortera, sikta och krossa för att återvinna och på så sätt återleverera till bygg- och anläggningsprojekt.

Avfallet behandlar vi vid vår vår miljöanläggning eller i samarbete med andra återvinningsaktörer runt om i Skåne och övriga landet beroende på typ av avfall.

Norrvidinge har även en terminal där vi säljer recyclingmaterial och processat jungfruligt material som bergkross och grus.

Exempelvis:
• Recyclingballast (sorterat/siktat bergkross eller grusmaterial)
• Krossad betong (fr 0-90 mm)
• Krossad asfalt (fr 0-40 mm)
Köp grus
Vi transporterar även farligt avfall och ombesörjer då transportdokument och övriga förutsättningar.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av transporter. Välkommen!

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande