Mottagning av matjord och schaktmassor, asfalt och betong

Norrvidinge erbjuder mottagning av uppbruten asfalt och betong samt alla typer av jordmassor från bygg- och anläggningsarbetsplatser. Vi kan mellanlagra eller sortera, sikta och krossa för att återvinna och på så sätt återleverera till bygg- och anläggningsprojekt. Utöver ovanstående tar vi emot returträ, parkavfall och andra liknande material för återvinning.

Vi hanterar, behandlar och deponerar förorenade rivnings- och jordmassor. Avfallet behandlas vid vår miljöanläggning eller i samarbete med andra återvinningsaktörer runt om i Skåne och övriga landet beroende på typ av avfall. Hos oss får du även hjälp med att även transportera farligt avfall och självfallet ombesörjer vi transportdokument och övriga förutsättningar.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av transporter. Välkommen!

Vi tar emot följande material:

 • Asfalt
 • Betong oarmerad under 500 mm
 • Betong armerad under 500 mm
 • Betong oarmerad över 500 mm
 • Betong armerad över 500 mm
 • Tegel och murbruk
 • Asfalt, betong eller tegel blandat med annat
 • Ren sand, grus, bärlager och makadam
 • Ren Matjord

Förorenat material

 • Asfalt PAH
 • Jord och Schaktmassor MKM
 • Jord och Schakt IFA (Icke Farligt Avfall)
 • Jord och Schakt FA (Farligt Avfall)
 • Övrigt förorenat material

Reservation för prisändringar efter myndighetsbeslut eller ändrade marknadsförutsättningar.

Mer information och priser –  Kontakta oss.

 • Matjord blandat med annat
 • Schakt
 • Park och trädgårdsavfall
 • Ris och Stock
 • Stubbar
 • Returträ obehandlat
 • Returträ behandlat (t.ex. oljat, målat)
 • Material blandat med annat avfall
 • Borrslam/borrkax

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande