Marksanering och förorenade massor

Norrvidinge erbjuder tjänster som innebär att vi transporterar, behandlar och återvinner material på vår miljöanläggning. Men vi erbjuder oss även att hjälpa till vid framtagande av handlingsplaner och andra förberedelser i projektupplägg vid marksaneringar. Vi eftersträvar alltid den bästa totallösningen för kunden och kan beakta projektets alla avfall på bästa sätt. Vill du kan vi också hjälpa till med provtagningar och analys.

Jordar som skadats av olja, bensin, tungmetaller eller andra föroreningar kräver en ansvarsfull hantering. Vi kan hjälpa till med dessa arbeten. Vid rivnings- och schaktningsarbeten förekommer det att man stöter på asfalt, betong eller jord som kan misstänkas vara förorenad. Norrvidinge erbjuder en förvaringsplats åt massorna. Jorden tas emot, provtas och mellanlagras på en behandlingsplatta i avvaktan på analyssvar. Beroende på analysresultaten hanteras materialet vidare som återanvändning, behandling eller deponering. Vi transporterar även farligt avfall och ombesörjer transportdokument samt övriga förutsättningar.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av bearbetning och transport. Välkommen!

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande