Norrvidinge

Recycling

För ett grönare projekt

Ring oss 010-4579900

Maila oss transport@norrvidinge.se

Recycling

Hållbar hantering av avfall är viktigt. Vi omvandlar bland annat asfalt, betong och jord till nya bygg- och anläggningsmaterial genom återvinning och förädling. Med stor erfarenhet inom detta område tar vi ansvar för en miljöanpassad hantering.

Ditt avfall får nytt liv. Det är hållbart att återanvända avfall. En både ekonomiskt och miljömässigt attraktiv lösning, både för dig som ska göra dig av med avfall, och för dig som behöver material. Med hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial sparar vi energi och minskar vårt beroende av de värdefulla naturresurserna.

Vi ställer höga krav på våra åkare, förare och fordon. Vi investerar i teknik och utveckling och har en mängd verktyg för att säkerställa våra löften och åtaganden vid ramavtal och andra kundkrav. Våra fordon är utrustade med ett mobilt datakommunikationssystem. Det systemet ger bland annat trygg orderhantering vilket gör att transportledarna har bra kontroll och får stöd i en logistikplanering.

Tack vare en modern och bred fordonspark och kompetenta medarbetare med stort engagemang klarar vi av att uppfylla dina krav och förväntningar på våra tjänster.

SORTAB

Låt Sortab hjälpa ditt avfall få nytt liv! Det är hållbart att återanvända avfall. En både ekonomiskt och miljömässigt attraktiv lösning – både för dig som ska göra dig av med avfall och för dig som behöver material.