Våra viktigaste värden

Norrvidinge ska i all sin verksamhet alltid skapa värden såväl för kunden som för Norrvidinge. Inom Norrvidinge har vi också en stark koppling mellan arbetsglädje och lönsamhet. I allt vi gör skall våra kärnvärden, värdeord på vilket allt bygger, vara det som vi jobbar för och som vi vill bli uppfattade som.

Vi arbetar ständigt aktivt med våra värden – EKG.

  • Engagemang
  • Kvalitet
  • Glädje

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande