Koncernorganisation

Med en affärsidé som lyder: ”Att med stort kundfokus tillhandahålla transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige, med målet att skapa hållbara värden för kunden och Norrvidinge”, har vi organiserat oss i fyra affärsenheter.

Norrvidinges huvudkontor är beläget på Ättekulla i Helsingborgs. Norrvidinge är förutom i Helsingborg etablerade runt om i Skåne med depåer och anläggningar.

Transport och Entreprenadmaskiner

Norrvidinge förfogar över ca 100 transport- och maskinfordon med förare i Skåne. I Billeberga har vi fordonsuppställning och verkstad. Depå för fordon, flak- och containerhantering finns i Helsingborg, Malmö samt i Kristianstad. Kunder är stat, kommun och privata bygg- och entreprenadföretag samt även i mindre omfattning privatpersoner. Norrvidinge har ett flertal ramavtal för transport- och entreprenadmaskintjänster i Skåne.

Maskinuthyrning

Maskinuthyrningen förfogar över ca 100 entreprenadmaskiner och komprimeringsutrustningar utan förare för uthyrning inom bygg- och anläggningssektorn i företrädelsevis Skåne. I Helsingborg, Billeberga, Malmö samt Kristianstad återfinns depåer.

Miljöanläggningar och Grusterminaler

Miljöanläggning återfinns i Helsingborg, Billeberga, Östra Ljungby, Hurva, Dalby och Malmö. Där sker produktion av bygg- och anläggningsmaterial genom mottagning, sortering, mellanlagring, återanvändning och återvinning av jordmaterial, asfalt och betong. Även krossning, siktning och återvinning av organiskt material såsom trä och övrigt växtmaterial. Vid anläggningarna sker också försäljning av berg- och grusmaterial samt matjord.

Grus och Makadam

Vi säljer grus, bergkross och makadam samt matjord av bästa kvalitet till dina anläggningsarbeten. Vi finns runt om i Skåne och för att hålla högsta tillgänglighet för våra kunder arbetar vi tillsammans med andra lokala aktörer för att leverera grus och andra material till våra kunder. Vi har också en egen produktionsanläggning som producerar berg- och grusmaterial genom krossning och sortering. Produktionsanläggningen ligger strategiskt utmed väg E22 norr om Linderöd.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande