Historia

År 2000 grundades det som skulle komma att bli Norrvidinge.

Allting började med att 3 kamrater startade en maskinstation som främst utförde olika typer av tjänster inom lantbrukssektorn. År 2003 ville man utveckla verksamheten och införskaffade sin första lastbil för att kunna komplettera den befintliga driften på ett bra sätt. Samtidigt öppnades en ny värld inom transportersekttorn upp sig. Den första lastbilen var ett lastväxlarekipage med möjlighet till både anläggnings- och jordbrukstransporter men även betongroterare och kranflak fanns som tillbehör. Detta gjorde att en mängd nya arbetsområden tillkom.

År 2007 gjorde man återigen en satsning och valde att starta en maskinuthyrning med fokus på mindre maskiner utan förare. Transportsidan utvecklas och växer och större projekt tas in. Utvecklingen sker dels organiskt men även transportörsavtal tecknas efter hand med flera åkerier i lastbilscentralen. Många är än i dag är med i Norrvidinge.

År 2012 delar de 3 kamraterna på sig och man väljer samtidigt att sälja maskinstationen. Istället driver Martin Nilsson vidare lastbilscentralen och maskinuthyrningen i egen regi.

År 2013 kommer en ny delägare in i bilden och en affärsplan formuleras vilket gör att Norrvidinge utvecklas vidare och fortsätter växa. Norrvidinge överträffar de följande åren varje år den ambitöst lagda planen.

År 2014 bildas Grus & Makadam genom förvärv av en bergtäkt i Tollarp. Detta är avstampet mot att utvecklas geografiskt österut i Skåne.

Den 1 januari år 2016 flyttas huvudkontoret från Billeberga till Helsingborg. I Billeberga återfinns alltjämt depå för maskinuthyrning och miljöanläggning.

År 2017 tredjeparts certifieras verksamheten och ledningssystemet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom systemet FR 2000. Ett kontor med platsorganisation etableras i Kristianstad.

Vidare antogs under år 2017 en ny affärsplan som tar sikte på år 2021. Innehållet i planen håller vi delvis för oss själva som ett strategiskt underlag – men det kan sägas så mycket som att det innehåller en fortsatt utveckling av alla enheter inom Norrvidinge!

År 2018 tillsattes en ny VD i Norrvidinge med fokus på att driva verksamheten fortsatt framåt vid namn Johan Beermann. 

År 2019 genomfördes ett antal förvärv i form av Sortab, Bröderna Hall, JMO Skog & Entreprenad, Jämjö Gräv och EliaExpress. 

Idag återfinns ca 400 medarbetare som varje dag arbetar med fokus på arbetsglädje och lönsamhet inom Norrvidinge. Koncernen förfogar över ca 350 transport- och maskinenheter med förare och också över ca 300 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare. Norrvidinge arbetar utifrån filosofin – oberoende med alla

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande