Vårt miljöarbete

Norrvidinge följer miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör verksamheten. Norrvidinge arbetar för att kontinuerligt utveckla miljöarbetet på företagets alla områden och strävar för att reducera för miljön skadliga föroreningar.

I all vår verksamhet ska vi:
• Samverkan med myndigheter, kunder och andra intressenter.
• Öka miljömedvetandet inom företaget.
• Väga in miljöaspekterna i arbetsuppgifterna genom ökad kunskap och medvetenhet
• Reducera föroreningar till mark och luft från läckage och avgaser.
• Minska förbrukningen av vatten, drivmedel och energi.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av transporter. Välkommen!

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande