Trafiksäkerhetspolicy

Norrvidinge följer gällande lagstiftning och föreskrifter inom transportområdet för alla transporttjänster företaget erbjuder. Som yrkesmässig aktör i trafiken följer ett stort ansvar för den egna samt medtrafikanters säkerhet. Genom ett gott omdöme och vårt beteende, visar vi hänsyn till våra medtrafikanter och bidrar aktivt till en säkrare trafikmiljö. Norrvidinge arbetar för att kontinuerligt utveckla trafiksäkerhetsarbetet på företagets alla områden. Effektivitet och service får inte ske på bekostnad av åsidosättande av trafiksäkerhetskrav.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande