Nätverket Renare Mark

Inom Norrvidinge har vi medarbetare som medlem i nätverket. Nätverkets mål är att öka kommunikationen och kunskapsutbytet mellan olika grupper som är verksamma inom områden rörande förorenad mark, sediment och grundvatten. Vi ser medverkan som viktig och som en plats för utbyte av kunskap.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande