Hållbarhetspolicy

Vi på Norrvidinge arbetar ständigt med hållbarhetsfrågor i både liten och stor skala – allt ifrån sopsortering på våra kontor till ansvarsfull hantering av förorenade massor på våra miljöanläggningar, optimering av våra transporter och främjande av schyssta villkor.

Norrvidinges ambition är att leverera förstklassiga tjänster och produkter till kunden i rätt tid, på rätt plats och på ett så klimateffektivt sätt som möjligt. För att lyckas med detta har vi engagerad och kvalitets- och miljömedveten personal och ställer samma krav på våra underleverantörer som på oss själva.

Vi följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör verksamheten och strävar efter minskad miljöpåverkan inom företagets alla områden. Varje år sätter vi samman en miljörapport där faktorer som kan påverka miljön identifieras, utifrån dessa sätts miljömål som hela verksamheten sedan arbetar aktivt för att nå.

Genom att använda SÅ Klimat Calc får vi ett bra och enhetligt sätt att redovisa och följa upp vår miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av det kan vi även erbjuda våra kunder uppföljning och hjälpa dem att fatta klimatsmarta beslut.

Norrvidinge är medlem i Sveriges Åkeriföretags initiativ ”Fair Transport”. Med ”Fair Transport” vill vi tillsammans med Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Företag som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Norrvidinge är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av 12 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnybara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet. TRB har under åren sponsrat forskning på förnybara drivmedel av skogsråvara.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande