BALLAST

Försäljning

Vi säljer grus, bergkross och makadam av bästa kvalitet till dina anläggningsarbeten. Vi finns runt om i Skåne och skapar högsta tillgänglighet för våra kunder genom att arbeta tillsammans med andra lokala aktörer när vi levererar grus och andra material. I vår egna produktionsanläggning och bergtäkt producerar vi makadam och övriga bergkrossprodukter. Vi levererar direkt till kund, avhämtat i täkten eller runt om på våra terminaler i Skåne. Hos oss hittar du också matjord och sjösten med mera. Se även webb-shop grusterminalen.se.

Du hittar oss över hela Skåne så oavsett var du ska bygga så kan vi leverera material till dig. Vi ombesörjer transport av material till såväl små som stora projekt – effektivt och enkelt.

Produktion

Vi producerar i täkt ett stenmaterial som hämtas ur berg. Ur berget sprängs sten loss och krossas därefter till olika storlekar som sedan siktas och blandas till olika fraktioner och produkter. Bergkrossprodukter används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet, som till exempel fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och järnvägar, slitlager och dränering.

Mobila krossar och siktar

Norrvidinge erbjuder krossning av berg, riven betong och bruten asfalt med mobil maskinpark. Vi producerar exempelvis för återanvändning som överbyggnadsmaterial. I maskinparken finns även sikt och sorteringsverk för sortering av grus-, bergkross- och jordmaterial i olika fraktioner.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande