BALLAST

Försäljning

Vi säljer grus, bergkross, jord och makadam av bästa kvalitet till dina anläggningsarbeten. Vi finns i södra Sverige och skapar högsta tillgänglighet för våra kunder genom att arbeta tillsammans med andra lokala aktörer när vi levererar grus och andra material. I våra egna produktionsanläggningar och bergtäkt producerar vi makadam och övriga bergkrossprodukter. Vi levererar direkt till kund, avhämtat i täkt eller runt om på våra anläggningar. Hos oss hittar du också ett brett utbud av specialprodukter som matjord och sjösten med mera. Du kan lätt och smidigt handla det material du behöver i vår webbshop.

Vi finns på ett antal olika anläggningar utspridda över hela södra Sverige, så oavsett var du ska bygga så kan vi leverera material till dig. Vi ombesörjer transport av material till såväl små som stora projekt – effektivt och enkelt.

Produktion

Vi producerar i täkt ett stenmaterial som hämtas ur berg. Ur berget sprängs sten loss och krossas därefter till olika storlekar som sedan siktas och blandas till olika fraktioner och produkter. Bergkrossprodukter används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet, som till exempel fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och järnvägar, slitlager och dränering.

Mobila krossar och siktar

Norrvidinge erbjuder krossning av berg, riven betong och bruten asfalt med mobil maskinpark. Vi producerar exempelvis för återanvändning som överbyggnadsmaterial. I maskinparken finns även sikt och sorteringsverk för sortering av grus-, bergkross- och jordmaterial i olika fraktioner.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande