Anläggning

Norrvidinge utför alla typer av uppdrag inom anläggningstransporter. Vi kör bort och omhändertar alla sorters jord- och schaktmassor, riven asfalt och betong. Dessutom säljer och transporterar vi alla sorters grus-, bergkross- och jordmaterial. Vid exempelvis större vägbyggen där stora mängder överbyggnadsmaterial ska levereras har vi möjlighet att tillsätta mycket resurser på kort tid. Fordon och fordonskombinationer anpassas med utrustning efter förutsättningar och behov såsom tillgänglighet på arbetsplatsen, grusning och dammbindning av vägar med mera. Vi deltar med fordon i vinterväghållning, plogar, saltar och sandar vägar för såväl stat som kommun. Beredskap och jour är en del av denna verksamheten. Hos oss kan du också köpa halkbekämpningsprodukter som vägsalt och saltblandad sand.

Inom södra Sverige transporterar vi fabriksbetong från betongfabriker till byggarbetsplatser. Transporterna utförs med rotorbilar med flexibel påbyggnad så att det snabbt går att ställa om till transport av material på flak.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av transporter. Välkommen!

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Meddelande