Norrvidinge förvärvar LBC Höganäs

maj 4, 2021 | Nyheter

Norrvidinge förvärvar LBC Höganäs. Norrvidinge tar över befintlig transportverksamhet samt grusterminalen i Höganäs. Genom förvärvet stärker Norrvidinge sin position som den ledande aktören inom anläggningslogistik i södra Sverige.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av LBC Höganäs. Norrvidinge ökar nu sin konkurrenskraft ytterligare i nordvästra Skåne – helt i linje med såväl affärsområde Anläggnings strategi som den övergripande strategin för Norrvidinge, säger Johan Beermann, VD Norrvidinge.

LBC Höganäs har sedan 2007 varit en del av Sydschakt Ekonomisk förening. Verksamheten övertas den 1 juni 2021 och kommer att bedrivas under namnet Norrvidinge.

– Sydschakt ska fokusera på att leverera maskintjänster som UE till anläggningsindustrin. Att vi nu säljer LBC Höganäs med tillhörande transportverksamhet till Norrvidinge är helt i linje med vår strategiska inriktning, säger Camilla Sandberg, Verksamhetschef Sydschakt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
– Johan Beermann, VD Norrvidinge på telefon +46 70 649 65 16
– Camilla Sandberg, Verksamhetschef Sydschakt på telefon +46 73 961 35 88

På bild Alfred Kulle, affärsområdeschef Recycling Norrvidinge

Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och driver också miljöanläggningar under varumärket SORTAB Recycling. Koncernen omsätter idagsläget ca 1 miljard med god lönsamhet. Inom Norrvidinge återfinns ca 400 medarbetare som varje dag arbetar med fokus på arbetsglädje och lönsamhet. Norrvidinge förfogar idag över ca 350 transport- och maskinenheter med förare och också över ca 300 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare. Norrvidinge arbetar utifrån filosofin – oberoende med alla