Utskick Coronavirus 2020/10/30

okt 30, 2020 | Nyheter

Med anledning av Coronaviruset har vi följande meddelande till medarbetare, kunder och andra intressenter:

Norrvidinge följer löpande utvecklingen kring Covid-19, även känt som Coronavirus. Smittspridningen av Covid-19 i Skåne är nu av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd. Dessa råd är mer långtgående än de råd som sedan april gäller för hela landet.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att följande allmänna råd ska tillämpas i Skåne län:

  • Var och en bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
  • Verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Sådana åtgärder kan vara att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Vi tar skärpningen av restriktioner på största allvar och anpassar vår verksamhet på ett sådant sätt att risken för smittspridning begränsas samtidigt som vi ser till att verksamhetens funktioner upprätthålls.

Sammanfattningsvis ska vi se till att hålla avstånd, undvika alla fysiska möten – både interna och externa, arbeta hemifrån i den mån det är möjligt, hålla god handhygien och givetvis stanna hemma om man känner av förkylningssymptom.

Utöver detta gäller samma riktlinjer och försiktighetsåtgärder som vi gått ut med i tidigare
utskick.

Vi väljer att tillämpa de skärpta råden i samtliga verksamheter i hela vår koncern oavsett
geografisk placering. Ovan gäller tills annat kommuniceras ut.

Frågor med anledning av ovan besvaras av Erica Ryberg.
erica.ryberg@norrvidinge.se, 0703900956

Vill du veta mer om Coronaviruset hänvisar vi till https://www.folkhalsomyndigheten.se

Helsingborg 2020-10-30
Johan Beermann
VD, Norrvidinge