I led med att förstärka EliaExpress marknadsposition i Halland har Magnus Winkelmark anställts som Affärschef

sep 3, 2020 | Nyheter

I led med att förstärka EliaExpress marknadsposition i Halland har Magnus Winkelmark anställts som Affärschef.

Magnus har gedigen erfarenhet av företagande och entreprenörskap inom åkerinäring och entreprenad.

I rollen som Affärschef kommer Magnus att fokusera fullt ut på marknad och försäljning samt ansvara för EliaExpress eget åkeri.

Magnus kommer att ingå i EliaExpress ledningsgrupp och tillträder tjänsten 2020-09-01.

Vi välkomnar Magnus till företaget och är mycket nöjda med rekryteringen.

Frågor med anledning till detta hänvisas till Alfred Kulle, 0704 205409.