Norrvidinge förvärvar OP Entreprenad

jul 31, 2020 | Nyheter

Norrvidinge förvärvar OP Entreprenads verksamhet.

Norrvidinge är en ledande aktör inom transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och recycling i södra Sverige. Nu breddar koncernen tjänsteportföljen ytterligare genom förvärvet av OP Entreprenads verksamhet. Verksamheten övergår till Norrvidinge 2020-08-01.

”Förvärvet ger oss möjligheter att ytterligare bredda Norrvidinges tjänsteutbud och att kunna tillhandahålla ett bredare sortiment och service mot våra kunder. Vår nya affärsenhet blir en viktig resurs för att säkerställa hela värdekedjan samt för att möta upp marknad och produktion i våra befintliga verksamhetsområden inom Recycling.” Säger Johan Beermann, VD för Norrvidinge koncernen.

”Det är med stor stolthet vi övertar verksamheten från OP Entreprenad som blir ett mycket bra komplement för Norrvidinge. Detta gör oss kompletta inom all krossning och flisning, både mot intern och extern marknad i södra Sverige. Det är glädjande att Norrvidinge och OP Gruppen, som båda har anknytning till Svalöv, kan komma till denna affär.” Säger Martin Nilsson, vVD i Norrvidinge.

”OP gruppen som ägde OP entreprenad har tagit ett beslutat att inte driva någon entreprenadverksamhet utan avveckla OP entreprenad. OP gruppen och dess bolag OP system kommer att koncentrera sig på att sälja och serva återvinningsmaskiner till den skandinaviska marknaden. Vi ser Norrvidinge som en bra övertagare av den verksamheten med all den utveckling som finns inom det bolaget. Vi önskar Norrvidinge all framgång på marknaden och tacka för affären. Sedan är det väldigt trevligt att det ihop med Norrvidinge också gick att få leverera hightech med robotlösning till en av Norrvidinges anläggningar.” Säger Mats Olofsson från OP Gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Nilsson, vVD
Norrvidinge Lastbilscentral AB
Martin.nilsson@norrvidinge.se
+46 70 666 36 86

Mats Olofsson
OP Gruppen AB
mats.olofsson@opgruppen.se
+46 104567011

Om Norrvidinge
Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial. Koncernen förväntas nå en omsättning på ca 1 miljard SEK med god lönsamhet. Norrvidinge förfogar idag över ca 300 transport- och maskinenheter med förare och också över 150 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare. Norrvidinge har miljöanläggningar och deponi för mottagning och hantering av tunga massor och bygg- och anläggningsmaterial. Norrvidinge arbetar utifrån filosofin – oberoende med alla