Norrvidinge öppnar ny miljöanläggning, Sortab Maskängen.

maj 18, 2020 | Nyheter

Norrvidinge öppnar ny miljöanläggning, Sortab Maskängen.
Norrvidinge öppnar 2020-05-01 en ny recyclinganläggning under varumärket Sortab i Södra Sandby, utanför Lund.
Lokaliseringen är väl strategiskt placerad för att kunna fortsätta att serva marknaden i sydvästra Skåne.

Fokus kommer att ligga på återvinning och förädling av betong, asfalt, schaktmassor och andra inerta material samt försäljning av material.
Anläggningen drivs i ett samarbete mellan Norrvidinge och Maskängen Miljö AB.