Utskick Coronavirus

mar 12, 2020 | Nyheter

Med anledning av Coronaviruset har vi följande meddelande till medarbetare, kunder och andra intressenter:

Samtliga bolag och verksamheter i Norrvidingegruppen har med anledning av spridningen av Coronaviruset, covid-19, gjort riskbedömningar samt tagit fram följande riktlinjer och försiktighetsåtgärder. Syftet är att skydda våra medarbetare och kunder och begränsa vidare spridning. Vi bevakar utvecklingen och följderna av Coronaviruset noga. Vi följer de råd och anvisningar som myndigheterna så som Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet ger.

 • Om någon uppvisar symptom på smitta som är förknippade med Coronaviruset så som hosta, feber, huvudvärk och ont i kroppen eller har anledning att befara smitta, uppmanas man att stanna hemma och ta kontakt med sjukvården.
 • Vi uppmanar anställda och andra i vår omgivning att särskilt följa myndigheternas råd kring resor i riskområden samt att undvika onödig riskexponering såsom
  folksamlingar och allmänna kommunikationsmedel.
 • I enlighet med Folkhälsomyndigheten så ska de som besökt områden som klassas som riskområden vid hemkomst läsa aktuell information om vilka rekommendationer som gäller samt ta kontakt med närmsta chef innan de kommer tillbaka till arbetsplatsen.
 • Det finns även möjligheter för anställda att jobba hemifrån efter samråd med chef för att fortsätta upprätthålla verksamheten.

 

Försiktighetsåtgärder;

 • Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder, oftare än vanligt.
 • Använd handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.
 • Undvik att röra vid ansikte och ögon.
 • Minimera antalet möten. Om det inte är nödvändigt att träffas fysiskt så håll möten via Skype eller telefon.
 • Uppmana personer som besöker företaget att tvätta händerna och använda handsprit.
 • Ta inte i hand när du hälsar. Förklara artigt att det beror på att det finns en möjlig risk för smittspridning.
 • Håll ett avstånd på ca 1,5 meter till människorna omkring dig.
 • Se till att du har ett personligt munstycke för alkolås.
 • Alla utlandsresor i tjänsten är förbjudna tillsvidare.
 • Alla privata resor till utlandet är respektive medarbetares eget ansvar och beslut men vi uppmanar alla att undvika att resa om det inte är nödvändigt.

 

Frågor med anledning av ovan besvaras av Erica Ryberg.
erica.ryberg@norrvidinge.se, 0703900956

Vill du veta mer om Coronaviruset hänvisar vi till https://www.folkhalsomyndigheten.se

Helsingborg 2020-03-12
Johan Beermann
VD, Norrvidinge