Norrvidinge gör två nya förvärv

aug 15, 2019 | Nyheter

Entreprenadmaskindelen i Jämjö Gräv AB och åkeridelen i JMO Skog & Entreprenad blir en del av Norrvidinge. Genom förvärvet stärker Norrvidinge ytterligare sin position i utvecklingen mot att vara den ledande aktören inom anläggningslogistik i södra Sverige.

  • Norrvidinge ser en stor potential och möjlighet i att fortsätta expandera i våra etablerade, geografiska områden. Våra senaste förvärv är en naturlig del av den utvecklingen, säger Johan Beermann, VD i Norrvidinge.

Jämjö Gräv AB verkar i östra Blekinge med omnejd. Entreprenadmaskindelen omfattar ett större antal maskinenheter där samtliga medarbetare också erbjuds fortsatt anställning i Norrvidinge. Åkeridelen i JMO Skog & Entreprenad med verksamhet i västra Skåne, omfattande sju transportenheter där samtliga anställda erbjuds fortsatt anställning i Norrvidinge. Verksamheterna kommer framåt att bedrivas under namnet Norrvidinge.

  • Att framåt arbeta och utvecklas tillsammans med Norrvidinge ser vi mycket fram emot, säger Roger Svensson ägare i Jämjö Gräv, och som vidare kommer att verka som produktionsledare i affärsenheten Karlskrona.
  • Som Norrvidinges ägare kan vi konstatera att förvärven ligger helt i linje med Norrvidinges långsiktiga strategi och bidrar till att skapa hållbara värden och ta Norrvidinge vidare i utvecklingen, säger Martin Nilsson och Per-Eric Troneus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Johan Beermann på telefon
070-649 65 16