0200-777 166 info@norrvidinge.se

Hållbarhet

Ett hållbart företagande ska ses som ett samspel mellan företag och samhälle. Hållbarhet är inte bara en miljöfråga utan en fråga för oss alla. Förståelsen för att företag är helt beroende, för sin fortsatta framgång, av människor och naturresurser är en viktig insikt. Företagets verksamhet har en betydande inverkan på samhälle, miljö och ekonomi. Framgången för båda aktörer är beroende av varandra. Därför är långsiktighet i all verksamhet central och då också utifrån principen att ge framtida generationer samma möjligheter och rättigheter som dagens.

Hållbarhet är en del av vår verksamhet. Miljömässigt strävar vi efter att ha en låg miljöpåverkan inom alla våra affärsenheter. Detta genom att välja energisnåla maskiner, hållbart material, sortera allt vårt avfall, använda oss av hydraulolja som är biologiskt nedbrytbart med mera . Våra förare utbildas också inom något som kallas för ”Sparsam körning”, vilket betyder att man kör på ett miljövänligt sätt.

 

HELSINGBORG
Kontor och Maskindepå

Bunkagårdsgatan 4
253 68 Helsingborg
Tel. 0200-777 166

Öppettider:
Vardagar: 07:00 – 16:00
Lördagar: 10:00 – 14:00,
(april – oktober).

BILLEBERGA
Kontor och Maskindepå

Fabriksvägen 3
268 73 Billeberga
Tel. 0200-777 166

Öppettider:
Vardagar: 07:00 – 16:30
Lördagar: 09:00 – 13:00,
(april – oktober).

NYHETSBREV

Prenumera

FÖLJ OSS PÅ