0200-777 166 info@norrvidinge.se

Nu lanserar Norrvidinge Fredagssäcken och container till fastpris!

Köp storsäck med bärlager eller stenmjöl för endast 995kr/st inkl moms, hemlevererat och klart. Erbjudandet gäller endast i nordvästra skåne. För leverans kommande fredag krävs order två dagar tidigare. Leverans sker max 5 meter från körbar väg.

Container till fastpris 3499kr, inkl moms. Avgiften innefattar utsättning, en veckas hyra, en hemtagning samt behandlingsavgiften för restavfallet i containern. Önskas extra tömning tillkommer en tömningsavgift plus behandlingsavgift för avfallet. Sortering för blandat avfall/restavfall: Får ej innehålla farligt avfall, elektronik, tryckimpregnerat trä eller slipers, inget organiskt avfall såsom matavfall, asbest/eternit, bildäck, jord & schakt. Vid felsortering tillkommer en sorteringsavgift.

 

Annons-lokaltidningen-min-min